Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Dec 30, 2018

Met een toenemende én vleesetende bevolking hier op aarde is het de hoogste tijd dat we een lesje van de Maya’s leren. Want alle innovaties daargelaten; de Maya’s bleken fantastisch goed in staat  duurzame landbouw te bedrijven. Niels Anten van Wageningen University bezocht het land van de Maya's en vertelt je in deze podcast zijn bevindingen.