Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Jul 19, 2020

Bij de V&D verdienden mensen van de ene op de andere dag een stuk minder. Volgens de werkgever was dat goed voor het bedrijf en dus ook voor de werknemers op de lange termijn. In deze podcast vertelt rechtsgeleerde Stefan Sagel van Universiteit Leiden of dit juridisch gezien wel mag en welke aspecten meetellen in zo'n beslissing?