Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Jan 26, 2020

Als je Tomb Raider of Assassins Creed 2 speelt, verwacht je niet continu geconfronteerd te worden met religie. Toch zitten games van tegenwoordig vól met verwijzingen naar bijbelse vertellingen. In deze podcast laat theoloog Frank Bosman - zelf fanatiek gamer- je weten hoe dát zit.