Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Sep 18, 2019

Bestaat de vrije wil? Filosoof professor Bas Haring legt in deze podcast uit of onze toekomst vastligt en of we zelf eigenlijk wel iets te zeggen hebben over het verloop van ons leven.