Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Apr 24, 2019

De verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten was voor vele mensen to-taal onverwachts. Sara Polak is amerikanist en in dit college vertelt ze je waarom die verkiezing helemaal niet zo revolutionair was, maar het handelen van Trump wél!