Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Apr 17, 2019

De emotie 'afgunst' staat nou niet per se positief in de boeken. Niels van de Ven van Tilburg University bekijkt het in deze podcast van de zonnige kant en vertelt je waarom het juist gezond is om iemand te benijden!