Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Apr 14, 2019

De jaren 60 waren niet alleen een tijd van flowerpower en muziekfestivals, maar ook een tijd van drugs en protest. Gemma Blok van de Open Universiteit is doet hier al jaren onderzoek naar en vertelt je in dit college hoe heroïne en protest nauw met elkaar verbonden waren.