Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Jan 12, 2020

Huilen is de specialiteit van professor Ad Vingerhoets van Universiteit Tilburg. Hij onderzoekt onze emoties. Want waarom zijn mensen de enige zoogdieren die huilen? En waarom huilt de één meer dan de ander? Kom erachter in deze nieuwe podcast.