Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Jan 8, 2020

Dat drugsgebruik niet per se goed is voor de gezondheid weten we allemaal. Maar we weten óók dat dit geen reden is om het dan helemaal niet te doen. Integendeel. Hoe zorg je dan voor de juiste aanpak? En wijs je gebruikers op de risico's, zonder met een belerend vingertje te zwaaien? Psycholoog Gjalt-Jorn Peters van de Open Universiteit weet hoe het zit.