Preview Mode Links will not work in preview mode

De Universiteit van Nederland Podcast


Aug 25, 2019

Als er ergens geen ruimte is voor discussie en verschillende interpretaties, zijn het wel de cijfers. Toch? Je zou dan ook kunnen beargumenteren dat wiskundigen het nooit met elkaar oneens kunnen zijn. Of dat echt zo is, hoor je in deze podcast van theoretisch wiskundige Arne Smeets van de Radboud Universiteit.